Thursday, 28 August 2014

Hukum Memindah Zakat Ke Daerah Lain

Hukum Memindah Zakat Ke Daerah Lain

Pertanyaan :
Bolehkan membagikan atau memindahkan zakat ke daerah lain ?

Jawaban :
Pendapat madzhab Syafi’i yang paling unggul tidak memperbolehkan pemindahan zakat ke daerah lain. Sekelompok Ulama memilih diperbolehkan pemindahan zakat, seperti pendapat Ibnu ‘Ujail dan Ibnu Shalah. Yang lebih baik menurut pendapat Ibnu Makhromah adalah kebolehan memindah zakat untuk daerah yang dekat. Pendapat ini juga dianut oleh Imam al-Rauyani, al-Khothobi, Ibnu ‘Atiq dan sebagian besar Ulama, maka boleh mengikuti mereka itu.

Menurut salah satu pendapat Imam Syafi’i yang lebih Shohih, tidak diperkenankan memindahkan zakat maal dan fitrah. Dalam kitab Tuhfah dan Nihayah terdapat pengecualian untuk tempat yang berdekatan dan masih dianggap satu walaupun berada diluar perbatasan.

Daerah tempat perputaran harta merupakan tempat pengeluaran zakatnya. Hal ini juga menempat disuatu tempat, sedangkan kalau bepergian, maka boleh mengakhirkan zakat sehingga sampai ke tempat yang dituju. Dan daerah tempat terbenamnya matahari dan orang yang berada disana merupakan tempat pengekuaran zakat Fitrahnya.

Baca juga artikel lain tentang :

No comments:

Post a Comment